ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 651
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. สกลนคร เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สพป. บึงกาฬ 92.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 90.66 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 90.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 89.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 88.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 3 88.66 ทอง 13  
15 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.66 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87.66 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 87.66 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 86.66 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนกลุ่มทุ่งเทิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 23  
26 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 1 85.66 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 85.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84.66 ทอง 29  
30 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.33 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.33 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านชะโนต สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.66 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่67 สพป. อุดรธานี เขต 1 82.33 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 82.33 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 82.03 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 38  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.33 ทอง 39  
40 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.33 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.66 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านลุงตามัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.33 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านโสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 79.66 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 79.33 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 79 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79 เงิน 47  
49 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 78.66 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 78.33 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77.66 เงิน 51  
52 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.66 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านโคกตูม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 72 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 67.33 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนกระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน