ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 650
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขุนหาญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุดรธานี เขต 2 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านลำชี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สพป. บึงกาฬ 84.33 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านกุดโคลน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคำสร้อย สพป. มุกดาหาร 83.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 83.33 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.66 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 82.66 ทอง 20  
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91 (บ้านโคกจักจั่น) สพป. อำนาจเจริญ 82.66 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) สพป. นครราชสีมา เขต 5 82.33 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 82 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.33 ทอง 27  
29 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81.33 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง 30  
33 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80.66 ทอง 33  
34 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.66 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80.66 ทอง 33  
36 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.66 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80.33 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 38  
40 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 38  
41 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79.66 เงิน 41  
42 โรงเรียนเก้งเต็ก สพป. นครราชสีมา เขต 2 79.66 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านดอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.66 เงิน 43  
44 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 78.66 เงิน 43  
45 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สพป. อุดรธานี เขต 3 78 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 77.66 เงิน 46  
47 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 1 77.66 เงิน 46  
48 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน 49  
50 โรงเรียนสามขาพิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านดงขวาง สพป. สกลนคร เขต 1 75.66 เงิน 51  
52 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ยโสธร เขต 1 75.33 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี สพป. เลย เขต 1 75.33 เงิน 52  
54 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 74.66 เงิน 54  
55 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 73.66 เงิน 55  
56 โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 73.33 เงิน 56  
57 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 73.33 เงิน 56  
58 โรงเรียนบ้านโนนสบาย สพป. สุรินทร์ เขต 3 73 เงิน 58  
59 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 71.66 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง สพป. หนองคาย เขต 1 71.66 เงิน 59  
61 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 62 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน