ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 93.44 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 91.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89.16 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89.14 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87.63 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 87.48 ทอง 8  
9 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.46 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.12 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 85.45 ทอง 11  
12 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.28 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 3 85.16 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 84.64 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.04 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 83.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.18 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.56 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 สพป. ยโสธร เขต 2 82.36 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82.36 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป. อำนาจเจริญ 82.30 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 82.08 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 81.92 ทอง 27  
28 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.56 ทอง 28  
29 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.50 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 81.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81.24 ทอง 31  
32 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 80.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 80.54 ทอง 34  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.30 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น สพป. สกลนคร เขต 3 80.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านปุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.13 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 79.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 79.40 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 78.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 78.40 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.80 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 77.80 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 77.80 เงิน 42  
45 โรงเรียนบ้านสระสะแก สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77.60 เงิน 45  
46 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75.60 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75.20 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข สพป. อุดรธานี เขต 1 75.10 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 70.20 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. เลย เขต 1 69.80 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 69.80 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 69.40 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 69.20 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านนาคอย สพป. นครพนม เขต 2 69 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 5 65.40 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 64.20 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 63.60 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 55 เข้าร่วม 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน