ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสบาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 94.77 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 93.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92.62 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 92.59 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าผาง สพป. สกลนคร เขต 1 92.42 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.17 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92.11 ทอง 8  
9 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 91.94 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดงวัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 3 91.54 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตาวร สพป. สุรินทร์ เขต 3 91.48 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91.18 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 91.10 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. สกลนคร เขต 3 91.05 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 90.68 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90.63 ทอง 16  
17 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90.61 ทอง 17  
18 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 สพป. บึงกาฬ 90.17 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.08 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 90.01 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งนาค สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง 21  
22 โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89.42 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 2 89.37 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88.94 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88.87 ทอง 25  
26 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88.79 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.66 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง สพป. ยโสธร เขต 2 88.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. นครราชสีมา เขต 5 88.53 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านสูบ สพป. เลย เขต 1 88.26 ทอง 30  
31 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 88.25 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 88.10 ทอง 32  
33 โรงเรียนนาทันวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.07 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 87.93 ทอง 34  
35 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87.87 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.66 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.58 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87.49 ทอง 38  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.06 ทอง 39  
40 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.73 ทอง 40  
41 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 86.54 ทอง 41  
42 โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.78 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 3 85.73 ทอง 43  
44 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85.64 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. ขอนแก่น เขต 4 85.38 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านพรานเหมือน สพป. อุดรธานี เขต 1 85.01 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.78 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.47 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.38 ทอง 49  
50 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา สพป. มุกดาหาร 81.82 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.45 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 77.61 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70.13 เงิน 53  
54 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 68.29 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน