ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 96.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองกุงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 96.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก สพป. นครราชสีมา เขต 7 96.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ สพป. บึงกาฬ 96 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านรุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 95.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 95.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 95 ทอง 10  
11 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 91.14 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 90.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย สพป. มุกดาหาร 90.70 ทอง 14  
15 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 90.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 90.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90.20 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90.20 ทอง 17  
20 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 90.20 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านนาตราว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 21  
24 โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 89.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89.80 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 89.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89.40 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89.30 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านวังฮาง สพป. อุดรธานี เขต 3 88.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 88.50 ทอง 32  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 88.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 88.40 ทอง 33  
35 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 88.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านวังสำราญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87.80 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 87.80 ทอง 36  
38 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.40 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 87.40 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 87.40 ทอง 38  
42 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.80 ทอง 43  
44 โรงเรียนสามขาพิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86.80 ทอง 43  
45 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.80 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.สนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 86.70 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านแนงมุด สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.40 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.40 ทอง 47  
49 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.40 ทอง 47  
50 โรงเรียนบ้านหนองชุม สพป. ยโสธร เขต 2 86.20 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.20 ทอง 50  
52 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 52  
53 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 52  
54 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 85.90 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85.60 ทอง 55  
56 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 85.50 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85.50 ทอง 56  
58 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.70 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.60 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.40 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.20 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน