ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 97.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม สพป. หนองคาย เขต 2 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 94.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สพป. อุดรธานี เขต 1 91.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 91.80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม สพป. บึงกาฬ 91.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 90.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 90.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 90.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแขมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนมารีพิทักษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89.60 ทอง 13  
15 โรงเรียน พันธกิจศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 15  
17 โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนมารีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 88.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลแคนดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านอุ่ม สพป. เลย เขต 2 87.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านวังยายทอง สพป. นครราชสีมา เขต 5 87.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87.20 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 87 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86.80 ทอง 30  
32 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต 2 86.80 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(หนองบัวระเหว) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี สพป. มุกดาหาร 86.60 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านห้องแซง สพป. ยโสธร เขต 2 86.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนสามสวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.40 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนพระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.20 ทอง 37  
39 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86.20 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านกระเจา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.50 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านโคกคำทุ่งสว่างวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 85.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนปราสาทหินนางรำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.40 ทอง 41  
43 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.80 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.80 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.40 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 84.40 ทอง 47  
49 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 84.40 ทอง 47  
50 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.20 ทอง 50  
51 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 51  
52 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ สพป. ยโสธร เขต 1 83.80 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.20 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านวังแคน สพป. เลย เขต 1 83 ทอง 55  
56 โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก สพป. ขอนแก่น เขต 3 82.80 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82.80 ทอง 57  
59 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.30 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.80 ทอง 60  
61 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน