ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 1 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 83.90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. อุดรธานี เขต 1 83.10 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82.70 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 82.30 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 82.10 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 81.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 80.80 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 80.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโจรก สพป. สุรินทร์ เขต 3 80.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 80.50 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.50 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 80.30 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.30 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80.20 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.20 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 80.20 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.10 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดบ้านหินโคน (คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75.50 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 75.30 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 75.30 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 75.10 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 74.90 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74.30 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 74.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 74 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 73.90 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 73.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73.60 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72.60 เงิน 45  
46 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72.20 เงิน 46  
47 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 71.70 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 71.70 เงิน 47  
49 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 71.70 เงิน 47  
50 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 71.60 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. เลย เขต 1 71.40 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 71.10 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 71 เงิน 53  
55 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 70.90 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 70.60 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 70.60 เงิน 56  
58 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 70.30 เงิน 58  
59 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 70.20 เงิน 59  
60 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 70 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป. ยโสธร เขต 2 70 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน