ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนกอย (จูมสุรพรรควิทยา) สพป. ยโสธร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 92.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 92.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 92.60 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 92.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 92.20 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ สพป. อุดรธานี เขต 1 91.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 90.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนพัฒนาเด็กศรีจันทร์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 89.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 2 89.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ สพป. หนองคาย เขต 2 87.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองดุด สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนสหมิตรพิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านบะ สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 85.40 ทอง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85.40 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 26  
27 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี สพป. สกลนคร เขต 3 84.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84.80 ทอง 28  
30 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านโดท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 32  
34 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา สพป. ยโสธร เขต 2 83.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 83.60 ทอง 34  
36 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.40 ทอง 36  
38 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.40 ทอง 36  
39 โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด สพป. มุกดาหาร 82.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.80 ทอง 40  
42 โรงเรียนรักเมืองไทย 1 สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.60 ทอง 42  
43 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.60 ทอง 42  
44 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.40 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านผาหวาย สพป. เลย เขต 2 81.80 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านโคกนิยม สพป. บึงกาฬ 81.80 ทอง 45  
47 โรงเรียนอนุบาลสุรีพร สพป. ขอนแก่น เขต 3 81.80 ทอง 45  
48 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สพป. เลย เขต 3 81.40 ทอง 48  
49 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 81.40 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ สพป. สกลนคร เขต 2 81.20 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81.20 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81.20 ทอง 50  
53 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 53  
54 โรงเรียนอนุบาลญาริดา สพป. อุดรธานี เขต 4 80.80 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านสามขา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80.40 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.20 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 57  
59 โรงเรียนบ้านโคกไทร สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 57  
60 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 57  
61 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน