ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 601
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านโคกเทียม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 6  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 85 ทอง 11  
17 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 11  
18 โรงเรียนสามสวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85 ทอง 11  
19 โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 11  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านละเอาะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 83 ทอง 20  
26 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 20  
27 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 20  
28 โรงเรียนเมืองจำปาขัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81 ทอง 29  
31 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 31  
32 โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป. อุดรธานี เขต 1 - -  
33 โรงเรียนนาไก่นาคำน้อยวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  
34 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
35 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน