ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 006
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทางขวาง สพป. ขอนแก่น เขต 3 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.60 ทอง 7  
10 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 84.60 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า สพป. สกลนคร เขต 1 84.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.20 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.20 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 82.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านคำฮี (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 81.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง สพป. อุดรธานี เขต 2 81.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สพป. นครราชสีมา เขต 1 81.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนโนนงามศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.40 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80.40 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 80.40 ทอง 25  
28 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80.40 ทอง 25  
29 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 สพป. บึงกาฬ 80.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.20 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 80.20 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านสองคร สพป. ยโสธร เขต 2 80.20 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. เลย เขต 1 80.20 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 79.80 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 79.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 79.60 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79.60 เงิน 38  
41 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 1 79.60 เงิน 38  
42 โรงเรียนบ้านไฮตาก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79.60 เงิน 38  
43 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 79.40 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง สพป. นครพนม เขต 2 79.20 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านสะพานยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 79 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 78.80 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 78.60 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านข้าวสาร สพป. อุดรธานี เขต 4 78.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก สพป. นครราชสีมา เขต 2 78.40 เงิน 48  
50 โรงเรียนบ้านสระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 78.20 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด สพป. อุดรธานี เขต 3 78 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านบัวถนน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 77.80 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านวังสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 5 77.60 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.60 เงิน 53  
55 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77.40 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 56  
57 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 74 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 73.80 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 65.40 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน