ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหาดสั่ง สพป. หนองคาย เขต 2 92.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุดรธานี เขต 2 85.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองใบพัด สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. อุดรธานี เขต 3 84.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปรู สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.55 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) สพป. มหาสารคาม เขต 3 78.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 78.30 เงิน 13  
14 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสระสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 77.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนศิริบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 77.25 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองหงอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76.25 เงิน 20  
21 โรงเรียนเขาวงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75.50 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74.50 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73.25 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านเมืองแก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 73 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 72.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 70.15 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 2 70.10 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 70.05 เงิน 31  
32 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 69.90 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 69.25 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ สพป. นครราชสีมา เขต 7 69 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต 6 68.75 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 68.50 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านผาสะนา สพป. เลย เขต 2 68.25 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก สพป. ยโสธร เขต 2 68 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านบอน สพป. สุรินทร์ เขต 2 67.75 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67.50 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านนาเรือง สพป. อำนาจเจริญ 67.25 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา สพป. ยโสธร เขต 1 67.05 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 67 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 66.75 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร สพป. บึงกาฬ 66.25 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 1 66.10 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. สกลนคร เขต 3 66 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 65.75 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง สพป. เลย เขต 1 65.70 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. อุดรธานี เขต 4 65.50 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 65.40 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64.90 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านอีหมุน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 64.60 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 64.50 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64.25 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก สพป. หนองคาย เขต 1 64 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 63.80 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง สพป. สุรินทร์ เขต 3 63.50 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) สพป. สกลนคร เขต 1 62 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 61 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านคำก้าว สพป. สกลนคร เขต 2 60.50 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน