ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 050
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96.68 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 95.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 95.24 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 95.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 94.86 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ สพป. อำนาจเจริญ 94.78 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 94.62 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 94.54 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 94.46 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 94.32 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94.22 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต 1 94.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 94.16 ทอง 13  
14 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94.14 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93.92 ทอง 15  
16 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 93.90 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 93.88 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 93.56 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93.42 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 93.34 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93.24 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 93.22 ทอง 22  
23 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93.12 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93.10 ทอง 24  
25 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 93.08 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 93.08 ทอง 25  
27 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 92.90 ทอง 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 92.88 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 4 92.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92.76 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 92.74 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านโพนทัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 92.74 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 92.72 ทอง 33  
34 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 92.72 ทอง 33  
35 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 92.70 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านกะกำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92.70 ทอง 35  
37 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 92.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 92.56 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 92.52 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 92.48 ทอง 40  
41 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 สพป. บึงกาฬ 92.42 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92.38 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 92.30 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต 2 92.30 ทอง 43  
45 โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 92.30 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92.18 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านดอนกลอย(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 92.14 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 92.12 ทอง 48  
49 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 92.12 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป. นครพนม เขต 1 92.06 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 92.02 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 91.88 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง สพป. ยโสธร เขต 2 91.82 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 91.70 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 91.68 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม สพป. สกลนคร เขต 3 91.66 ทอง 56  
57 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 91.14 ทอง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน