ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 005
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศรีวิชัย สพป. สกลนคร เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. ขอนแก่น เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านนานวล สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81 ทอง 21  
23 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 27  
30 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 27  
31 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78 เงิน 27  
32 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 77 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 77 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 77 เงิน 32  
35 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 76 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 76 เงิน 35  
37 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76 เงิน 35  
38 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76 เงิน 35  
39 โรงเรียนบ้านบาระแนะ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73 เงิน 40  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 41  
42 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 72 เงิน 41  
43 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 41  
44 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 71 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 70 เงิน 45  
46 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 69 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 67 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 67 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 3 66 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 65 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 65 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 65 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 65 ทองแดง 50  
54 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 64 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 64 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 64 ทองแดง 54  
57 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 63 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 62 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 60 ทองแดง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน