ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด สพป. เลย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านละมงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองโนวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 93 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านไฮเลิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91 ทอง 12  
14 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านกุดแกศรีสงคราม สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89 ทอง 17  
20 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 17  
21 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านคำม่วง สพป. อุดรธานี เขต 3 88 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 24  
28 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 28  
30 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 28  
31 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 สพป. อุดรธานี เขต 1 86 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 28  
33 โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 28  
34 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 28  
35 โรงเรียนแอมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง 28  
36 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านบก สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านหนองตระเสก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84 ทอง 39  
42 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 84 ทอง 39  
43 โรงเรียนบ้านดงถาวร สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน สพป. นครราชสีมา เขต 2 83 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านจานทุ่ง สพป. ยโสธร เขต 1 82 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 46  
49 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 46  
50 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ยโสธร เขต 2 81 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 50  
53 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 50  
54 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 54  
56 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 54  
57 โรงเรียนบ้านวังเข สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 54  
58 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 54  
59 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 54  
60 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 สพป. บึงกาฬ 80 ทอง 54  
61 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 54  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน