ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางไม้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 13  
15 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 79 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านหนองชุม สพป. ยโสธร เขต 2 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 76 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านมะเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 75 เงิน 22  
26 โรงเรียนตะดอบวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 74 เงิน 26  
28 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านภูเขาขาม สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 73 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 73 เงิน 28  
32 โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 72 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 72 เงิน 32  
35 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72 เงิน 32  
36 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 71 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 71 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต 3 71 เงิน 36  
39 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 71 เงิน 36  
40 โรงเรียนบ้านหัวบึง สพป. อุดรธานี เขต 1 71 เงิน 36  
41 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 71 เงิน 36  
42 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 71 เงิน 36  
43 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 70 เงิน 43  
45 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 70 เงิน 43  
46 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 69 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 67 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 67 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนบ้านท่างาม สพป. สกลนคร เขต 3 66 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 65 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 63 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 61 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) สพป. เลย เขต 1 60 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 60 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 55  
58 โรงเรียนบ้านบุกระโทก สพป. นครราชสีมา เขต 2 60 ทองแดง 55  
59 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 60 ทองแดง 55  
60 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 55  
61 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 60 ทองแดง 55  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน