ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 82.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 82.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ สพป. บึงกาฬ 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81 ทอง 11  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึงนามาลาหัวด่านนาปูน สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 14  
17 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 14  
18 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 76 เงิน 18  
20 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป. นครพนม เขต 2 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านพันขาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 72.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนเจซี.บ้านอินทร์แปลง สพป. อุดรธานี เขต 1 72.50 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 72.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 72.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี สพป. ขอนแก่น เขต 3 72 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 72 เงิน 27  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 71 เงิน 30  
32 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 30  
33 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 71 เงิน 30  
34 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 70.50 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 35  
37 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70 เงิน 35  
38 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 2 70 เงิน 35  
39 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1 67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านสลับ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 67 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 67 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. อุดรธานี เขต 3 66 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 66 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านปางไม้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 65 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 64.50 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 64 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. นครราชสีมา เขต 5 64 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 64 ทองแดง 47  
50 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 63.50 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย สพป. อุดรธานี เขต 4 63 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 63 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 63 ทองแดง 51  
54 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 62.50 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น สพป. นครราชสีมา เขต 2 62 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 62 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 55  
58 โรงเรียนบ้านอะลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 60 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 0 เข้าร่วม  
60 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 0 เข้าร่วม  
61 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) สพป. ยโสธร เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน