ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกูน สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี สพป. ยโสธร เขต 2 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนมาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนพุทธบารมี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80 ทอง 19  
21 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 78 เงิน 21  
23 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 3 78 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 24  
26 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76 เงิน 26  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น สพป. สกลนคร เขต 3 75 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป. บึงกาฬ 75 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 28  
32 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 74 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 74 เงิน 32  
35 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 73 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 35  
38 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73 เงิน 35  
39 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 72 เงิน 39  
41 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 39  
42 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 39  
43 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 71 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 71 เงิน 43  
45 โรงเรียนบ้านเมืองปัง สพป. อุดรธานี เขต 2 71 เงิน 43  
46 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 70 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 70 เงิน 46  
48 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 46  
49 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 68 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 68 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 67 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย สพป. เลย เขต 1 67 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 66 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 66 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนบ้านวังหมี สพป. นครราชสีมา เขต 3 66 ทองแดง 53  
56 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 66 ทองแดง 53  
57 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 66 ทองแดง 53  
58 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 66 ทองแดง 53  
59 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 66 ทองแดง 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน