ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 404
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาฝายวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่นาดี สพป. สกลนคร เขต 1 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 91.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 90.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 89.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 สพป. นครราชสีมา เขต 7 89.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกะดาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สกลนคร เขต 2 88.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 88.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 88.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88.25 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1 88.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.80 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 87.80 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.75 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 87.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สพป. อุดรธานี เขต 3 87.60 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนเทศบาล2"อิสาณธีรวิทยาคาร" สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านนาขาม(บึงโขงหลง) สพป. บึงกาฬ 87 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 26  
29 โรงเรียนวังหลวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 26  
30 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 26  
31 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.40 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านอาวอย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86.25 ทอง 35  
36 โรงเรียนบุญมีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.20 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.20 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านหลุบค่าย สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 85.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 85.20 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85.20 ทอง 41  
43 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 85.20 ทอง 41  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.80 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านดอนเหมือด สพป. หนองคาย เขต 2 84.60 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป. อำนาจเจริญ 84.60 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 84.40 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.40 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านเทพประทับ สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.80 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 83.80 ทอง 51  
53 โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ สพป. ยโสธร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน