ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 400
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สพป. อุดรธานี เขต 3 88.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 85.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 83.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนนาโกวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83.40 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาดง สพป. บึงกาฬ 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหลักด่าน สพป. ขอนแก่น เขต 3 82.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 82.40 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. สกลนคร เขต 3 80.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน สพป. มุกดาหาร 80.20 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านตาแท่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านท้องเรือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง 23  
25 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.80 เงิน 26  
28 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 78.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 77.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านหัวหนอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 77.60 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 76.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76.20 เงิน 33  
35 โรงเรียนอนุบาลภูพาน สพป. สกลนคร เขต 1 76.20 เงิน 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) สพป. นครราชสีมา เขต 1 75.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 74.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 73.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลญาริดา สพป. อุดรธานี เขต 4 73.40 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านโนนสวาง สพป. อุดรธานี เขต 1 72.80 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 72.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ สพป. เลย เขต 1 72.40 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว สพป. นครพนม เขต 2 71.60 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 71.20 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านจาน สพป. สุรินทร์ เขต 2 71 เงิน 46  
48 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 71 เงิน 46  
49 โรงเรียนบ้านนาลึ่ง สพป. เลย เขต 3 71 เงิน 46  
50 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 71 เงิน 46  
51 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. ยโสธร เขต 2 71 เงิน 46  
52 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 70 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 69.80 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านนาห่อม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69.40 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านลุงตามัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 69.40 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 66.20 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 3 66.20 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65.80 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 65.40 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านโคกเบง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 63.40 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน