ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 004
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 96.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 95.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 95.50 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านอาจญา สพป. สุรินทร์ เขต 2 95.50 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95.50 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 95 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง 10  
12 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 94 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. เลย เขต 1 93.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง 14  
15 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 92.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 91.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านบาระแนะ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโจรก สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านไพล สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.50 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านกะกำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง 27  
31 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 27  
32 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 27  
33 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 3 86.50 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86 ทอง 34  
38 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง 34  
39 โรงเรียนหนองขามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 34  
40 โรงเรียนจอมทองวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.50 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85.50 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม สพป. สกลนคร เขต 3 85.50 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85.50 ทอง 40  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 44  
47 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 44  
48 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 44  
49 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 44  
50 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 44  
51 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สพป. สกลนคร เขต 1 84.50 ทอง 51  
52 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 52  
55 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 83 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองชุม สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 59  
60 โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ สพป. เลย เขต 3 75 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน