ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 399
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 92.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 92.40 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลปะคำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92.40 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 90.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90.60 ทอง 7  
10 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 90.60 ทอง 7  
11 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.60 ทอง 7  
12 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.60 ทอง 7  
13 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 89.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 88.40 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. มุกดาหาร 88.40 ทอง 15  
18 โรงเรียนดงสวางวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.60 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.60 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.60 ทอง 18  
22 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย สพป. อุดรธานี เขต 3 84 ทอง 22  
24 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 22  
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) สพป. อุดรธานี เขต 1 84 ทอง 22  
26 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ สพป. เลย เขต 1 78.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 74.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 74.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 74.20 เงิน 30  
32 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 74.20 เงิน 30  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 74 เงิน 33  
35 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 สพป. บึงกาฬ 73.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 73.40 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านผักขะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 73.40 เงิน 35  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 72.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 72.60 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 72.60 เงิน 38  
41 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ 72.60 เงิน 38  
42 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72.60 เงิน 38  
43 โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 3 71.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน