ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 398
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ สพป. อุดรธานี เขต 1 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 92.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92.20 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโนนมะข่า สพป. อุดรธานี เขต 2 92.20 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92.20 ทอง 4  
8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92.20 ทอง 4  
9 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป. บึงกาฬ 92.20 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านโนนทัน สพป. มหาสารคาม เขต 3 91.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 91.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน สพป. นครพนม เขต 1 90.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบึงพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 90.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.60 ทอง 12  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90.60 ทอง 12  
16 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90.60 ทอง 12  
17 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 89.60 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 89.60 ทอง 17  
20 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฏร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านคอโค สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 22  
23 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 22  
24 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ยโสธร เขต 1 87 ทอง 25  
27 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 25  
28 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านขุนหาญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านคูขาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.20 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.20 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.20 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก สพป. ขอนแก่น เขต 3 86.20 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86.20 ทอง 29  
35 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 86.20 ทอง 29  
36 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 36  
37 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านร่องข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านสำโรงโคก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง 36  
40 โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 36  
41 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 36  
42 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 36  
43 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85 ทอง 36  
44 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 44  
47 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 44  
48 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 44  
49 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84 ทอง 44  
50 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เลย เขต 1 83 ทอง 50  
53 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 50  
54 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 50  
55 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 50  
56 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน