ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 396
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโสกชัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแสลงโทน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 89.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 88.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลปะคำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 87.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 86.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 86.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนดงน้อยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.80 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 84.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านพรานเหมือน สพป. อุดรธานี เขต 1 83.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต 4 83.40 ทอง 28  
30 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.60 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านกะเอิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนหนองแวงยาว สพป. ขอนแก่น เขต 3 81.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง สพป. ยโสธร เขต 2 80.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว สพป. มหาสารคาม เขต 3 80.60 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านภูดิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 40  
42 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 79.60 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 79.60 เงิน 42  
44 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 79.40 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79.20 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 79 เงิน 46  
47 โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78.80 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 78.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม สพป. นครราชสีมา เขต 5 78.20 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 78.20 เงิน 49  
51 โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77.40 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านโซงเลง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 77.20 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 2 76.60 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 76.40 เงิน 54  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน