ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 395
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 98.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 97.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 97.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 97.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 96.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 96.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 96.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 96 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 95.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 95.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 95.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 94.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 94.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 94.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93.40 ทอง 16  
17 โรงเรียน เทพปัญญา สพป. อุดรธานี เขต 2 93.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนอมตวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 93 ทอง 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 92.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 92.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนน้ำยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 91.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 91.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 91.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 90.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 89.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน สพป. หนองคาย เขต 1 89.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89 ทอง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 87.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองคัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนยูงทองวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง 38  
39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.60 ทอง 40  
41 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 86.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.20 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 43  
44 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง สพป. มุกดาหาร 85.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 85.40 ทอง 45  
46 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.20 ทอง 46  
47 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.80 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.40 ทอง 48  
49 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 84.20 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.80 ทอง 50  
51 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.40 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82.80 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.40 ทอง 54  
55 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน สพป. ยโสธร เขต 2 82.20 ทอง 55  
56 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.60 ทอง 56  
57 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 81.20 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79.80 เงิน 58  
59 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79.40 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 79 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน