ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สพป. อุดรธานี เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านบุกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนชุมชนสะงวย สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนชนะใช้กิจการ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนปากจาบวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 สพป. บึงกาฬ 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 19  
21 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 78 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 21  
25 โรงเรียนบ้านคุย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 77 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 25  
28 โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 28  
30 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 30  
32 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 74 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 73 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 72 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 71 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ สพป. ขอนแก่น เขต 1 71 เงิน 35  
37 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 71 เงิน 35  
38 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป สพป. นครราชสีมา เขต 7 70 เงิน 38  
39 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านขอนยูง สพป. อุดรธานี เขต 4 68 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา สพป. เลย เขต 1 68 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 68 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 67 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 67 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 66 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 66 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 66 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 64 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 64 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 63 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 62 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 61 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 60 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 57  
61 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 60 ทองแดง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน