ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 379
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 97.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 96.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 96.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 94.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 94.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบะหว้า สพป. สกลนคร เขต 3 94.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 90.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87.80 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 87.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ 86.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 85.60 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโจรก สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.25 ทอง 29  
30 โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 31  
34 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน