ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 378
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 96.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบะหว้า สพป. สกลนคร เขต 3 93.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 92.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 91.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 91.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90.60 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 89.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 88.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88.60 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 86.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.60 ทอง 16  
18 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 84.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านนากระแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.60 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84.60 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 5 83.60 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82.60 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านกอกแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 81.60 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 80.80 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 80.50 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านดงโพนยอ สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านดอนยู สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านตาลอก สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองคันนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 33  
38 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 33  
39 โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 33  
40 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 33  
41 โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 33  
42 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 - -  
43 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน