ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 377
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 92.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 91.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 89.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87.40 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.40 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. บึงกาฬ 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 84.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 84.20 ทอง 21  
23 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 83.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 83 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 82.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง สพป. อุดรธานี เขต 3 82.80 ทอง 28  
30 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 82.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 81.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองตากวย สพป. สกลนคร เขต 3 81.20 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 80.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.80 ทอง 37  
39 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80.40 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 78.80 เงิน 41  
42 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78.80 เงิน 41  
43 โรงเรียนเมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 78.80 เงิน 41  
44 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78.40 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต สพป. นครราชสีมา เขต 3 78.20 เงิน 45  
46 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 77.80 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.40 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. มุกดาหาร 76.80 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 76.60 เงิน 49  
50 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) สพป. ยโสธร เขต 2 76 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75.60 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 73.80 เงิน 52  
53 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน