ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 375
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. สุรินทร์ เขต 1 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น สพป. บึงกาฬ 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 91.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 91.80 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 90.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 90.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 90.40 ทอง 9  
12 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 89.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านตาทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ สพป. อำนาจเจริญ 88.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนทัน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนสวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 1 85.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว สพป. เลย เขต 2 85.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนมาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 85.40 ทอง 26  
28 โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 84.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.80 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านคึม สพป. สกลนคร เขต 3 84.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.40 ทอง 31  
33 โรงเรียนเพลินจิตพัฒนา สพป. เลย เขต 3 84.40 ทอง 31  
34 โรงเรียนสง่าพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนเทศบาล1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.80 ทอง 36  
37 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83.40 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านแขมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 82.40 ทอง 39  
41 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 41  
42 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง สพป. ยโสธร เขต 2 81.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านพลไว สพป. ยโสธร เขต 1 81.40 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.40 ทอง 44  
46 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81 ทอง 46  
47 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 79.60 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุดรธานี เขต 2 78.20 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78.20 เงิน 49  
51 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77.60 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย สพป. นครพนม เขต 2 76.80 เงิน 52  
53 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -  
54 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 - -  
55 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 - -  
56 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน