ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าโมง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย สพป. มุกดาหาร 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคำไผ่ สพป. บึงกาฬ 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 11  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87 ทอง 16  
20 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 87 ทอง 16  
21 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 21  
24 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 21  
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 86 ทอง 21  
26 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 26  
27 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 26  
28 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 26  
30 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 26  
31 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 84 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านศรีวิชัย สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านแก้งซาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 31  
35 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 31  
36 โรงเรียนบ้านชะโนต สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83 ทอง 36  
40 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 36  
41 โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ สพป. เลย เขต 3 82 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 41  
45 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 41  
46 โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง สพป. อุดรธานี เขต 2 81 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 46  
49 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81 ทอง 46  
50 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 46  
51 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 46  
52 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 52  
53 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านซับตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 52  
55 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 52  
56 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 52  
57 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 52  
58 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 79 เงิน 58  
59 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79 เงิน 58  
60 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง สพป. ยโสธร เขต 2 78 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน