ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 373
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 3 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนจะกงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 13  
16 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81 ทอง 16  
19 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 81 ทอง 16  
20 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 80 ทอง 20  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 20  
23 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 20  
24 โรงเรียนนาทันวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 20  
25 โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 20  
26 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 20  
27 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 20  
28 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 20  
29 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 20  
30 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 20  
31 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 20  
32 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 20  
33 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 20  
34 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80 ทอง 20  
35 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 20  
36 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 20  
37 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 20  
38 โรงเรียนวัดอินทบูรพา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 20  
39 โรงเรียนอนุบาลชำนิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง 20  
40 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 80 ทอง 20  
41 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80 ทอง 20  
42 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 75 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. มุกดาหาร 73 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ สพป. อุดรธานี เขต 1 72 เงิน 46  
47 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 71 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 69 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 67 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 67 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง สพป. ยโสธร เขต 2 66 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 66 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 65 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 64 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านบุกระโทก สพป. นครราชสีมา เขต 2 63 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. เลย เขต 1 62 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 61 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน