ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 94.06 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 93.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 92.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนไทย สพป. นครราชสีมา เขต 5 92.02 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.65 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) สพป. เลย เขต 1 91.56 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 91.52 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน สพป. อุดรธานี เขต 1 91.12 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91.06 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา สพป. เลย เขต 2 90.96 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 สพป. ยโสธร เขต 1 90.92 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.88 ทอง 12  
13 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90.82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90.72 ทอง 15  
16 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90.38 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 89.94 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89.46 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 89.22 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 89.14 ทอง 20  
21 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.88 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.66 ทอง 23  
24 โรงเรียนนาโกวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88.52 ทอง 24  
25 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88.32 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 88.26 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 88.12 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 28  
29 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 87.68 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดอิสาณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87.66 ทอง 30  
31 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.06 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.04 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 86.92 ทอง 33  
34 โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.92 ทอง 33  
35 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 86.84 ทอง 35  
36 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 86.64 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สพป. หนองคาย เขต 2 86.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.32 ทอง 38  
39 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.02 ทอง 39  
40 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85.90 ทอง 40  
41 โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85.50 ทอง 41  
42 โรงเรียนศิลาโป่งคำ สพป. ขอนแก่น เขต 4 85.38 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา สพป. บึงกาฬ 85.24 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.10 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.82 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.68 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84.46 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านปลายดาบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.30 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84.28 ทอง 49  
50 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 84.22 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านนาซอ สพป. สกลนคร เขต 3 84.04 ทอง 51  
52 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.50 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83.16 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม สพป. ยโสธร เขต 2 83 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.40 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านนาทองเครือคู้ปากหมันนาข่า สพป. เลย เขต 3 81.84 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.40 ทอง 57  
58 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.20 ทอง 58  
59 โรงเรียนเทศบาลสังขะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 80.78 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านลาดสมดี สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80.72 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป. นครพนม เขต 2 80.10 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน