ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนจำปี สพป. อุดรธานี เขต 2 88.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดละลวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88.80 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 88.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 88.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88.40 ทอง 7  
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 88.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 88.20 ทอง 9  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 87.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 87.80 ทอง 13  
15 โรงเรียนคำไฮวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87.60 ทอง 15  
17 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม สพป. มุกดาหาร 87.60 ทอง 15  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 87.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 87.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87.40 ทอง 18  
21 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87.40 ทอง 18  
22 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 87.20 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.20 ทอง 22  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านดงสาร สพป. สกลนคร เขต 3 86.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.60 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต 3 86.60 ทอง 29  
32 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 86.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.40 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.40 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.40 ทอง 32  
36 โรงเรียนบ้านสะพานยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86.40 ทอง 32  
37 โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86.40 ทอง 32  
38 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 86.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 39  
43 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 39  
44 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.88 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สพป. สกลนคร เขต 1 85.80 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85.80 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. เลย เขต 1 85.60 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.60 ทอง 47  
49 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป. หนองคาย เขต 1 85.60 ทอง 47  
50 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.40 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง สพป. ยโสธร เขต 2 85.40 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85.40 ทอง 50  
53 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.80 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 3 84.60 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 84.60 ทอง 56  
58 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.60 ทอง 56  
59 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 83.40 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.60 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 77.80 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน