ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา สพป. เลย เขต 1 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 91.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 91.20 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 90.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านจอกขวาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90.20 ทอง 10  
12 โรงเรียนมารีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) สพป. นครราชสีมา เขต 1 89.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 88.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองผือห้วยปลาฝา สพป. เลย เขต 3 88.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 88.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง 20  
21 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนมะนะศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87.60 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองปุน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 87.20 ทอง 25  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 87 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 87 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.60 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 86.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) สพป. อุดรธานี เขต 1 86 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 33  
37 โรงเรียนดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85.80 ทอง 37  
39 โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหญ้าคา สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. สกลนคร เขต 3 84.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 83.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. อุดรธานี เขต 3 83.80 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านโนนอุดม สพป. อุดรธานี เขต 4 83.80 ทอง 44  
47 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83.80 ทอง 44  
48 โรงเรียนบ้านนาโป่ง สพป. ยโสธร เขต 2 83.40 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองปลา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83.40 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ สพป. สกลนคร เขต 1 83.20 ทอง 50  
51 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 83.20 ทอง 50  
52 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 82.80 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.40 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82.20 ทอง 54  
55 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 81.60 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. อุดรธานี เขต 2 81.40 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.60 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านนากอก สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล สพป. นครราชสีมา เขต 7 74 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ยโสธร เขต 1 73.20 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน