ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม สพป. ยโสธร เขต 2 79 เงิน 11  
13 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 78 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 13  
16 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 13  
17 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78 เงิน 13  
18 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม สพป. ยโสธร เขต 1 78 เงิน 13  
19 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78 เงิน 13  
20 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78 เงิน 13  
21 โรงเรียนบ้านต้าย สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ สพป. สกลนคร เขต 1 77 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฏร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 23  
25 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านสดำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป. นครราชสีมา เขต 2 75 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. บึงกาฬ 75 เงิน 26  
29 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 75 เงิน 26  
30 โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 30  
31 โรงเรียนป่าปอ สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 30  
32 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 30  
33 โรงเรียนหัวหาดวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 74 เงิน 30  
34 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73 เงิน 34  
35 โรงเรียนราษฎร์สโมสร สพป. นครราชสีมา เขต 7 73 เงิน 34  
36 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 72 เงิน 36  
37 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านคำผง สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน 38  
39 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 70 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 68 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 67 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย สพป. มุกดาหาร 67 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 67 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 67 ทองแดง 42  
46 โรงเรียนบ้านแห้ว สพป. ขอนแก่น เขต 4 67 ทองแดง 42  
47 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 67 ทองแดง 42  
48 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 66 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 66 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ สพป. สกลนคร เขต 3 65 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 65 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 1 65 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 50  
54 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 50  
55 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. หนองคาย เขต 2 64 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 63 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนมงคลกุลวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 63 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนบ้านปากดง สพป. อุดรธานี เขต 3 62 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 62 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 55 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน