ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 92.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม สพป. อุดรธานี เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 87.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสามขา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม สพป. ยโสธร เขต 1 83.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 82.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 82.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.60 ทอง 18  
20 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.80 ทอง 21  
23 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (สำโรง) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านกุดแห่ สพป. ยโสธร เขต 2 80.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 80.20 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านตาเจา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 79.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 79.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 3 79.20 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต 6 79.20 เงิน 29  
32 โรงเรียนบ้านโปร่ง สพป. อุดรธานี เขต 2 78.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.80 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 3 78.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง สพป. ขอนแก่น เขต 4 78.20 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านโนนทราย สพป. สุรินทร์ เขต 2 78.20 เงิน 35  
37 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 78.20 เงิน 35  
38 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านก่อนาดี สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 78 เงิน 38  
41 โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) สพป. เลย เขต 3 77.80 เงิน 41  
42 โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77.80 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านพรานอ้น สพป. มุกดาหาร 77.40 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านคำนาดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77.20 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76.80 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 76.60 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. บึงกาฬ 76.60 เงิน 46  
48 โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี สพป. สกลนคร เขต 3 76.20 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75.80 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 75.60 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 75.20 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 75.20 เงิน 51  
53 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74.60 เงิน 53  
54 โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74.40 เงิน 54  
55 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74.20 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านดอนตะมุน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 74 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองแสง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 72.40 เงิน 57  
58 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 58  
59 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 69 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง สพป. เลย เขต 1 68 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน