ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. บึงกาฬ 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 6  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 2 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านกะเอิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 72 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 69 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 69 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 68 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. เลย เขต 3 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 67 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านปะทาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 67 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 23  
27 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 65 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 65 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 29  
33 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ สพป. ขอนแก่น เขต 4 65 ทองแดง 29  
34 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 29  
35 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 63 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 63 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย สพป. เลย เขต 1 63 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง สพป. อุดรธานี เขต 3 63 ทองแดง 35  
39 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 63 ทองแดง 35  
40 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 63 ทองแดง 35  
41 โรงเรียนบ้านกกซ้อ สพป. เลย เขต 2 62 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านนาตราว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 61 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี สพป. สกลนคร เขต 3 61 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนบ้านเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 4 61 ทองแดง 42  
46 โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านป่งเปือย สพป. มุกดาหาร 60 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 60 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 58 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 57 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนราษฎร์สโมสร สพป. นครราชสีมา เขต 7 56 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 52 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 51 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 5 50 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 50 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 50 เข้าร่วม 54  
57 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 50 เข้าร่วม 54  
58 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก สพป. นครราชสีมา เขต 2 50 เข้าร่วม 54  
59 โรงเรียนบ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 50 เข้าร่วม 54  
60 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน