ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 96.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก สพป. นครราชสีมา เขต 5 93.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ สพป. เลย เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 92.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 92.60 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92.60 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 92.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองปุน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 92 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านมาบกราด สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91.80 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 91.80 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 91.60 ทอง 20  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 91.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต 7 90.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 90.80 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90.60 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.60 ทอง 29  
32 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 90.60 ทอง 29  
33 โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 89.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนวัดบ้านตาเสา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 89.60 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองชุม สพป. ยโสธร เขต 2 89.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89.40 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 1 89 ทอง 41  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 88.80 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88.80 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุดรธานี เขต 2 88.60 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 88.20 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88.20 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย สพป. อุดรธานี เขต 3 88 ทอง 47  
49 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.80 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87.80 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.60 ทอง 51  
52 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 87.40 ทอง 52  
53 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.40 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 87.20 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง สพป. นครพนม เขต 2 86.60 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86.40 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.60 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.20 เงิน 58  
59 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.20 เงิน 58  
60 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต 1 76.80 เงิน 60  
61 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 76 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน