ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านกอกหัวนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ สพป. ยโสธร เขต 1 82 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง 11  
17 โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 11  
18 โรงเรียนบ้านป่าตอง สพป. ยโสธร เขต 2 82 ทอง 11  
19 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82 ทอง 11  
20 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 11  
21 โรงเรียนบ้านอ้อไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 11  
22 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา สพป. เลย เขต 1 82 ทอง 11  
23 โรงเรียนบ้านโคกไทร สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 11  
24 โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 11  
25 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 82 ทอง 11  
26 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 11  
27 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 27  
28 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 27  
29 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านท่าช่วง สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 27  
32 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 27  
33 โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 27  
34 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 27  
35 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 27  
36 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80 ทอง 27  
37 โรงเรียนบ้านโนนทราย สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 27  
38 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง 27  
39 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 27  
40 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 27  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 41  
44 โรงเรียนบ้านสายตรี 9 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 76 เงิน 41  
45 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 41  
46 โรงเรียนบ้านหนองหลวง-ชั่งสี่ สพป. เลย เขต 3 73 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 46  
48 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 71 เงิน 48  
49 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 48  
50 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 71 เงิน 48  
51 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 48  
52 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 71 เงิน 48  
53 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 71 เงิน 48  
54 โรงเรียนวัดบ้านสีดา สพป. นครราชสีมา เขต 6 71 เงิน 48  
55 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 66 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองกาว สพป. ขอนแก่น เขต 3 65 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนบ้านแหลไหล่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 65 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนบ้านนากอ สพป. หนองคาย เขต 1 63 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน สพป. อุดรธานี เขต 1 62 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน