ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 348
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 ฯ สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านพังซ่อน สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 19  
24 โรงเรียนบ้านโสน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 19  
25 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 19  
26 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 19  
27 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 19  
28 โรงเรียนเคียวนำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 19  
29 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน