ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 345
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. สุรินทร์ เขต 1 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนคึมชาดตาดบกศรีสมพร สพป. ยโสธร เขต 2 86.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. เลย เขต 1 82.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81.80 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข สพป. อุดรธานี เขต 1 81.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 81.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.20 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านนาขาม(โซ่พิสัย) สพป. บึงกาฬ 80.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านสร้างบก สพป. สุรินทร์ เขต 2 80.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านประคอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 77.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 74.60 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. เลย เขต 2 74 เงิน 31  
32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สกลนคร เขต 2 73.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 72.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 72.20 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว สพป. อุดรธานี เขต 3 66.80 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน สพป. ขอนแก่น เขต 5 66.80 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 66.40 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. อุดรธานี เขต 4 66 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 65.80 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 3 63.40 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านไฮตาก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62.60 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน