ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 343
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 95.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแขว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. นครราชสีมา เขต 5 81.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านตามา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79.66 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. นครราชสีมา เขต 7 79.66 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 78.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 77.66 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน