ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 341
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 97.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 96.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 96 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตามา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 96 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 96 ทอง 6  
9 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง สพป. เลย เขต 1 96 ทอง 6  
10 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 95.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 95.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 95.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 94.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 94.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94.67 ทอง 13  
16 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 94.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 94 ทอง 17  
18 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 94 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 94 ทอง 17  
20 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 93.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านอำปึล สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ สพป. นครพนม เขต 1 85.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน