ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 034
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 97.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 96.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 94.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 93.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ สพป. เลย เขต 1 92.90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 92.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 90.80 ทอง 9  
11 โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 3 90.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 90.20 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านจันลม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 88.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต 1 88.40 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88.40 ทอง 16  
20 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.30 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.80 ทอง 23  
25 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.80 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านจันทร์ สพป. อุดรธานี เขต 3 87.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.60 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 87.60 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.60 ทอง 26  
30 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 87.60 ทอง 26  
31 โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.60 ทอง 26  
32 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87.60 ทอง 26  
33 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 87.60 ทอง 26  
34 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 87.50 ทอง 34  
35 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านขอนยูง สพป. อุดรธานี เขต 4 87.40 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 87.40 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.40 ทอง 35  
39 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.30 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านตะครอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.20 ทอง 40  
42 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.20 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 3 87 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 86.80 ทอง 45  
46 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 86.60 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านวังตามัว สพป. นครพนม เขต 1 86.50 ทอง 47  
48 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 86 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 48  
51 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ สพป. อำนาจเจริญ 85.80 ทอง 51  
52 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 85.80 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.20 ทอง 53  
54 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 สพป. บึงกาฬ 85.20 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.80 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 84.80 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.20 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84.20 ทอง 57  
59 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สพป. นครพนม เขต 2 84.20 ทอง 57  
60 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.40 ทอง 60  
61 โรงเรียนนาโพธิ์อ่างสร้างหิน สพป. ยโสธร เขต 2 82.60 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน