ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 339
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 98.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 94.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 93.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 91.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.66 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนแสนสุข สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านลำทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.66 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. นครราชสีมา เขต 5 83.66 ทอง 13  
16 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.66 ทอง 13  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน สพป. นครพนม เขต 1 83.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 83.33 ทอง 17  
19 โรงเรียนซู่เอ็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 19  
22 โรงเรียนวัดเหมสูง สพป. นครราชสีมา เขต 2 83 ทอง 19  
23 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี สพป. บึงกาฬ 83 ทอง 19  
24 โรงเรียนบ้านตามา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81.66 ทอง 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 29  
30 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 29  
31 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง สพป. เลย เขต 1 80 ทอง 29  
32 โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) สพป. สุรินทร์ เขต 3 79.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม สพป. อุดรธานี เขต 2 78.33 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 74.66 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 73.66 เงิน 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน