ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 338
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมาบกราด สพป. นครราชสีมา เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. ขอนแก่น เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93.66 ทอง 4  
6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 91.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 88.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 86.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 83.66 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 83.33 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82.66 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82.66 ทอง 22  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 82.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 25  
28 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.33 ทอง 31  
32 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79.66 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 79.33 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 7 79 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 77.66 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดหนองนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 77 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 76.66 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76.33 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75.66 เงิน 40  
41 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 41  
43 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 73.66 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 72.66 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 71.33 เงิน 45  
46 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 70.33 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 69 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 67 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 49  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน