ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 337
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาคลอง สพป. อุดรธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ สพป. อุดรธานี เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านภูมิสตึง สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง สพป. เลย เขต 1 80 ทอง 16  
19 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 79 เงิน 19  
21 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 19  
22 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 79 เงิน 19  
23 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านห้วยโจด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 23  
26 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี สพป. บึงกาฬ 78 เงิน 23  
27 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านกกตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านนาค่าย สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 27  
30 โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) สพป. ยโสธร เขต 2 77 เงิน 27  
31 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 27  
32 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 5 77 เงิน 27  
33 โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฏร์สามัคคี) สพป. ยโสธร เขต 1 77 เงิน 27  
34 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สพป. เลย เขต 3 77 เงิน 27  
35 โรงเรียนวัดก้านเหลือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77 เงิน 27  
36 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77 เงิน 27  
37 โรงเรียนสวนสนขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 27  
38 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 77 เงิน 27  
39 โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 76 เงิน 39  
40 โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 39  
42 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 39  
43 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76 เงิน 39  
44 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 39  
45 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 45  
46 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านนาสะเดา สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 73 เงิน 49  
50 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. ขอนแก่น เขต 3 71 เงิน 51  
52 โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 71 เงิน 51  
53 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 70 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. มหาสารคาม เขต 1 64 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 64 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 63 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
59 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน