ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 336
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. บึงกาฬ 89.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 88.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง สพป. เลย เขต 1 87.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหมากมาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84.66 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 84.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 83.66 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 83.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83.33 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 82.66 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.66 ทอง 28  
29 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 80.33 ทอง 29  
30 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 79.66 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79.33 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 78.66 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78.33 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 77.66 เงิน 34  
35 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 77 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านท่าศาลาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 75.33 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75.33 เงิน 37  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 61.33 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
41 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -  
42 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 - -  
43 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน