ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 335
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 97.66 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนบ้านเวียงคุก สพป. หนองคาย เขต 1 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 95.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 93.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. นครราชสีมา เขต 2 93.17 ทอง 7  
8 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 92.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 92.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านพรสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง สพป. เลย เขต 1 90.27 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 90 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 89.83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 89.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 89.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลธีรา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านลำทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87.33 ทอง 23  
25 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 86.33 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านแขว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.67 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85.67 ทอง 28  
30 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.67 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ ๑๖๕ฯ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85.33 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.67 ทอง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 84.67 ทอง 32  
34 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 84.67 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านศรีนวล สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 35  
36 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 83.67 ทอง 36  
37 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.67 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร สพป. นครราชสีมา เขต 5 83.33 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.67 ทอง 40  
41 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.33 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.67 ทอง 42  
43 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านบุญทัน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.67 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.67 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านหนองแดงหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.67 ทอง 45  
48 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 48  
49 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 79.33 เงิน 49  
50 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน สพป. นครพนม เขต 1 78.67 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 78.67 เงิน 50  
52 โรงเรียนบ้านวังชัย สพป. ขอนแก่น เขต 4 78.67 เงิน 50  
53 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 77.67 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75.67 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ สพป. อุดรธานี เขต 1 74 เงิน 56  
57 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 73 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย สพป. หนองคาย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน