ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 334
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. บึงกาฬ 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ สพป. ยโสธร เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านอำปึล สพป. สุรินทร์ เขต 3 60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 60 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 55 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. ขอนแก่น เขต 3 55 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 55 เข้าร่วม 24  
28 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 55 เข้าร่วม 24  
29 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 55 เข้าร่วม 24  
30 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 55 เข้าร่วม 24  
31 โรงเรียนโนนงามศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 55 เข้าร่วม 24  
32 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  
33 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  
34 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน